Αιμοκάθαρση – Περιτοναϊκή Κάθαρση

Αιμοκάθαρση – Περιτοναϊκή Κάθαρση

(Προετοιμασία για ένταξη σε θεραπεία)

Αιμοκάθαρση

Η Αιμοκάθαρση είναι μια θεραπευτική μέθοδος που μετατοπίζει περιττά προϊόντα όπως η ουρία και η κρεατινίνη, όταν ο οργανισμός πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Κατά τη διάρκεια της Αιμοκάθαρσης διαχέονται διαλυτές ουσίες μέσα σε μια ημιδιαπερατή μεμβράνη. Η συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος χρησιμοποιεί την αντιρροή του αίματος και του καθαρισμένου υγρού, μέσω ενός φίλτρου, του εξωσωματικού κυκλώματος.

Η Αιμοκάθαρση εφαρμόζεται είτε σε ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται, είτε σε εξωνοσοκομειακούς. Γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα νοσοκομεία, σε κλινικές Τεχνητού Νεφρού και σπανίως κατ’ οίκον, εάν ο ασθενής το επιθυμεί, παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού και τεχνικών.

Ποια είναι η διαδικασία της Αιμοκάθαρσης;

Η υπερδιήθηση (μετακίνηση των υγρών) επιτυγχάνεται χάρη στη διαφορά της υδροστατικής πίεσης μεταξύ του αιματικού χώρου και του χώρου διαλύματος του φίλτρου του τεχνητού νεφρού, ενώ ταυτόχρονα μετακινούνται οι διαλυτές ουσίες από την ημιδιαπερατή μεμβράνη. Το υγρό που χρησιμοποιείται στην Αιμοκάθαρση είναι αποστειρωμένο και περιέχει μέταλλα όπως το νάτριο, το χλώριο, το κάλιο, το φώσφορο, το μαγνήσιο ή η γλυκόζη. Για να έρθει σε επαφή το αίμα με το φίλτρο, χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία: ο ενδοφλέβιος καθετήρας (με ή χωρίς σήραγγα), η αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία και ένα συνθετικό μόσχευμα.

Ο τρόπος που θα εφαρμοστεί η θεραπεία της Αιμοκάθαρσης εξαρτάται από τα επίπεδα καλίου, νατρίου, και διττανθρακικών του πάσχοντος και πάνω σε αυτά στηρίζονται η συχνότητα και η διάρκεια κάθε συνεδρίας, η ροή του αίματος και του διαλύματος, όπως επίσης το είδος και το μέγεθος του φίλτρου.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της Αιμοκάθαρσης;

Επειδή οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια έχουν ελάχιστα ή καθόλου ούρα, στη θεραπεία της Αιμοκάθαρσης αφαιρούνται υγρά. Όταν όμως αυτή η αφαίρεση είναι μεγάλη και απότομη, συχνά δημιουργούνται οι παρακάτω επιπλοκές:

 • Ναυτία
 • Κόπωση
 • Πονοκέφαλος
 • Πόνος στο στήθος
 • Κράμπες στα κάτω άκρα
 • Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Οι επιπλοκές, οι οποίες στο σύνολό τους ονομάζονται Σύνδρομο Αιμοκάθαρσης, μπορεί να διαρκέσουν και μετά τη λήξη της συνεδρίας. Η έντασή τους ποικίλει από άτομο σε άτομο.

Σπάνιες Επιπλοκές

Άλλες σπανιότερες επιπλοκές μπορεί να είναι κάποια λοίμωξη ή αιμορραγία, καθώς η Αιμοκάθαρση γίνεται μέσω του αγγειακού συστήματος. Στην πρώτη συνεδρία μπορεί να προκληθεί σύνδρομο ρήξης της ωσμωτικής ισορροπίας λόγω της απότομης πτώσης των επιπέδων ουρίας. Περισσότερο μακροχρόνιες επιπλοκές ίσως να είναι κάποια μορφή νευροπάθειας ή καρδιακής νόσου, ή η αμυλοείδωση. Αυτές βελτιώνονται αυξάνοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια της θεραπείας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Αιμοκάθαρσης;

Όπως όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, έτσι και η Αιμοκάθαρση δεν είναι πανάκεια. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματά της ως θεραπευτική μέθοδος είναι τα εξής:

 • Η μικρή θνησιμότητα.
 • Ο περιορισμός της δίαιτας.
 • Ο υψηλότερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και των κοιλιακών κραμπών.
 • Η καλύτερη ανοχή και οι λιγότερες επιπλοκές, εάν γίνεται σε καθημερινή βάση.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της Αιμοκάθαρσης;

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της Αιμοκάθαρσης είναι:

 • Η ελάττωση της ανεξαρτησίας του πάσχοντα που δεν μπορεί να ταξιδεύει μακρινές αποστάσεις λόγω έλλειψης υποστήριξης.
 • Η αξιόπιστη τεχνολογία (π.χ. μηχανήματα αιμοκάθαρσης).
 • Οι αρκετές δαπάνες με τα μηχανήματα και το βοηθητικό προσωπικό.
 • Η περισσότερη υποστήριξη (υψηλή ποιότητα νερού, ηλεκτρισμού κ.ά.).
 • Ο περισσότερος χρόνος για ρύθμιση και τον καθαρισμό του μηχανήματος.
 • Οι φροντιστές πρέπει να είναι καλά καταρτισμένοι, καθώς μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές.

Περιτοναϊκή Κάθαρση

Η Περιτοναϊκή Κάθαρση είναι μια θεραπευτική μέθοδος αποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα επιλογή, αλλά για ορισμένους πάσχοντες αποτελεί καλύτερη λύση από την αιμοκάθαρση. Συγκεκριμένα καθαρίζει το αίμα απομακρύνοντας τα περιττά υγρά μέσω της περιτοναϊκής μεμβράνης (δηλ. της εσωτερικής επένδυσης της κοιλιάς), που αποτελεί το φυσιολογικό φίλτρο του οργανισμού.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στην Περιτοναϊκή Κάθαρση;

Στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, η περιτοναϊκή μεμβράνη λειτουργεί ως ημιδιαπερατή μεμβράνη συμβάλλοντας στη μετακίνηση των ουσιών. Οι περιττές ουσίες αποβάλλονται στο περιτοναϊκό διάλυμα, ενώ παράλληλα οι ωφέλιμες ουσίες περνούν στον ενδαγγειακό χώρο μέσω του διαλύματος.

Η μετακίνηση του διαλύματος από τον ενδαγγειακό στον ενδοπεριτοναϊκό χώρο περνάει από 6 διαδοχικές περιοχές (Ενδαγγειακό κάλυμμα, Ενδοθηλιακό κύτταρο, Ενδοθηλιακή βασική μεμβράνη, Διάμεσο χώρο, Μεσοθηλιακά κύτταρα, Ενδοπεριτοναϊκό μεμβρανώδες κάλυμμα). Οι τρεις πρώτες περιοχές τείνουν να αντιστέκονται στη μεταφορά ουσιών.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του περιτοναϊκού καθετήρα, ενός εύκαμπτου σωλήνα σιλικόνης, που τοποθετείται στην κοιλιά του πάσχοντα πριν την κάθαρση. Είναι μια μικρή επέμβαση, με σπάνιες επιπλοκές. Στον περιτοναϊκό καθετήρα υπάρχει το υγρό διάλυμα με θρεπτικές ουσίες (κυρίως άλατα και γλυκόζη) που θα περάσει στην κοιλιά. Υπάρχουν πολλά είδη καθετήρων, αλλά δεν έχουν ουσιαστική διαφορά στη λειτουργικότητά τους.

Ποια είναι τα είδη της Περιτοναϊκής Κάθαρσης;

Τα είδη της Περιτοναϊκής Κάθαρσης είναι η Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση και η Αυτοματοποιημένη ή συνεχής κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση. Το είδος της Περιτοναϊκής Κάθαρσης που επιλέγεται κάθε φορά εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς.

Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση

Είναι η συνηθέστερη περιτοναϊκή κάθαρση στην οποία ο ασθενής αλλάζει χειροκίνητα κατ’ οίκον το περιτοναϊκό διάλυμα, 4 φορές την ημέρα. Σε αυτό τον βοηθάει το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς τον εκπαιδεύει κατάλληλα.

Αυτοματοποιημένη ή συνεχής κυκλική περιτοναϊκή κάθαρση

Σε αυτό το είδος Περιτοναϊκής Κάθαρσης οι αλλαγές του διαλύματος γίνονται με μηχάνημα στο οποίο ο πάσχων παραμένει συνδεδεμένος 10-12 ώρες κάθε βράδυ.

Ποια είναι τα οφέλη της Περιτοναϊκής Κάθαρσης;

Τα οφέλη που προσφέρει η Περιτοναϊκή Κάθαρσης, σε σύγκριση με την Αιμοκάθαρση, είναι τα παρακάτω:

 • Λιγότερα φάρμακα πίεσης.
 • Λιγότερα προβλήματα αναιμίας.
 • Καθόλου τρυπήματα με βελόνες.
 • Ελάχιστοι περιορισμοί στην δίαιτα.
 • Μεγαλύτερη ανεξαρτησία του ασθενούς (δυνατότητα μετακινήσεων, κάθαρση σύμφωνα με το πρόγραμμά του).

Σε κάποιες περιπτώσεις, παράλληλα με την Περιτοναϊκή Κάθαρση, μπορεί να χρειαστεί η δημιουργία μιας φίστουλας. Έτσι εάν η μέθοδος αποτύχει, θα μειωθεί η ανάγκη τοποθέτησης καθετήρων αιμοκάθαρσης.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
+30 6973051187